PostHeaderIcon Profesní životopis

Bc. Jana Molešová


Pracovní zkušenosti


6/11-nyní Soukromá terapeutická klinika Praha - Děčín, systemické pracoviště, psychoterapeutka

7/10-nyní Soukromá terapeutická praxe, systemické pracoviště Liberec

8/10-1/11 Adra, o.s., koordinátorka Psychosociální pomoci při záplavách v Libereckém kraji

3/10-nyní BKB, o.s., zástupkyně jednatelky, psychoterapeutka, psychologická poradkyně

4/08-nyní Studio Vizáž Liberec, Poradenství osobního rozvoje, párové a rodinné potíže

1/08-3/08 Prev-centrum Praha, Centrum poradenství pro mládež a rodiny, o.s., stáž

3/08-10/08 Advaita Liberec, o.s., Komunita pro drogově závislé Nová Ves, stáž, externí terapeut

6/08-2/10 Bílý kruh bezpečí Liberec, o.s., krizový telefon a asistentka poradce, asistentka jednatelky, poradkyně pro psychologickou podporu

1/07-nyní Adra, o.s, členka pracovní skupiny KIP týmu Liberec, koordinátorka KIP týmu Liberec

6/05-6/08 Poradna pro oběti trestných činů, krizový telefon a asistentka poradce

2/94-nyní Soukromý sektor, oblast stavebnictví, reality, oděvní poradenství a oděvní výtvarnictví

1/91-10/94 Cestovní ruch - průvodkyně v CK, vedoucí recepce


Speciální kurzy , výcviky, semináře, odborná studia

 • Světová systemická konference, ISZ, Praha, 2011
 • Výcvik Somatic Experience, somatické prožívání a léčení traumatu dle Petera Levina, PhD., Praha, 2011-2013
 • Somatic Experience - somatické prožívání a léčení traumatu dle Petera Levina, PhD., Giselle Genillard, Praha, 2011
 • Seminář Kurta Ludewig, Současný stav systemické terapie, ISZ-Management centrum Praha, 2010
 • Specializační kurz Stalking, Hate crimes, 15 hodin, o.s. Bílý kruh bezpečí, PhDR. Čírtková, 2009
 • Workshop Umění dotazování v narativní terapii, Evanston Family Therapy Center, Chicago, Jill Freedman, Praha, 2009
 • Komplexní psychoterapeutický výcvik, Umění terapie, rozsah 800 hodin, ISZ- MC Praha, akreditace Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP, Praha, 2009-13
 • Výcvik psycho-spirituálních dovedností, Jitka Vodňanská, 2009-11
 • Cyklus konstelací Sny, tajemství, zdroje, Jitka Vodňanská, Praha, 2009
 • Kurz Neverbálních technik, Jitka Vodňanská, Praha, rozsah 150 hodin 2009-10
 • Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí, Prev-centrum Praha, garant SOFT, rozsah 128 hodin, 2008-09
 • Sympozium rodinných terapeutů, Dvojice a rodina, Soft, Hejnice, 2008
 • Výcvik pro pomáhající profese v Gestalt terapeutickém přístupu, rozsah 220 hodin, LIRTAPS, akreditace ČLK a AKP, 2006-08
 • Workshop Terapie pevného objetí Jiřina Prekop, Světová konference o rodině, Praha 2007
 • Workshop Rodinné konstalace, Světová konference o rodině, Praha, 2007
 • Světová konference o rodině, Rodina v globálním světě, Praha, 2007
 • Kurz Práce s časovou osou, rozsah 25 hodin, LIRTAPS Liberec, 2007
 • Konference psychosomatické medicíny, LIRTAPS, Liberec, 2002, 2004, 2006, 2010
 • Kurz Neverbální komunikace - řeč těla, Liberec, 2006
 • Kurz Zásady úspěšné komunikace, Liberec, 2006
 • I.- IV. st. výcvik BKB, Praha, 2007
 • KI, Liberec, 2007, rozsah 50 hodin, akreditace ČAS
 • TKI, Liberec, 2005, rozsah 100 hodin, akreditace MŠMT

Vzdělání


1993-1996 VŠ Masarykova univerzita Brno, fakulta právnická, katedra obchodního práva

1990-1991 VŠST Liberec, fakulta textilní, obor oděvní návrhářství

1987-1989 PF Hradec Králové, učitelství 1. a 2. stupeň, obor TV-Bi

1982-1986 Gymnázium GFXŠ Liberec

Terapeutka
an image
Kontakt
Poradenství osobního rozvoje
 
Bc. Jana Molešová
 
Železná 20
460 01 Liberec
 
Husova 9
110 00 Praha 1
 
E: janamolesova@volny.cz

 
T: +420 608 703 467