PostHeaderIcon Terapeutická a poradenská praxe

Možnost osobního rozvoje
  • sebepoznání
  • lepší uvědomování si vlastních přání a potřeb
  • hledání možností jejich naplnění
  • hledání možností rozvíjení vlastního potenciálu
Řešení náročných situací 
  • nastartování životní změny, ke které se nemůžete odhodlat

Zlepšování vztahů             

  • zvládání partnerských neshod, regenerace svého vztahu s rodinou, rodičovské problémy

Růst osobního potenciálu 

  • odstraňování nerozhodnosti a nízkého sebevědomí
  • harmonizace citového a sexuálního života
  • neschopnost  říci  ne

Rozvíjení tvořivosti


Terapie

Je léčebné působení na potíž, kterou sami vnímáte. K léčení potíže dochází díky vztahu, který vzniká mezi klientem a terapeutem. Terapeut využívá při své práci následující prostředky.


Prostředky


Slovo, rozhovor, neverbální chování, řeč těla, naše emoce, vytvoření terapeutického vztahu, interakce ze vztahu, důvěra ve vztahu klient - terapeut


Cíle terapie


Uvědomění potíže,pojmenování potíže,hledání možností odstranění


Podmínky

Osobně či telefonicky objednané konzultace jsou  závazné
Případná změna termínu musí být dohodnuta nejpozději 1 den předem


práce s dětmi, dospělími, rodinami a společenstvími, sportovci

Harmonie péče o lidskou bytost

Zaručuji absolutní anonymitu a důvěrnost vašeho  sdělení.


Když je člověk zdravý a v životě ho potkají pouze potíže, se kterými si sám dovede poradit, nepotřebuje cizí pomoc nebo podporu. Někdy ale přicházejí situace, kdy nenacházíme cestu  z potíže a máme dojem, že se pohybujeme v bludném kruhu. Prožíváme zoufalství, bezmoc, bolest.


Ve své terapeutické praxi se mi osvědčuje, že v této chvíli nezávislý pohled odborníka, který se s problémy, jako je ten váš , setkává u mnoha lidí, může často otevřít nové perspektivy tam, kde jste již žádné nečekali. Možná stačí se na vaši potíž jen  podívat z jiného úhlu, podívat se na ni nějak jinak, prostě si ji jen více prohlédnout a popovídat si o tom, zda opravdu ještě nedisponujete vlastními zdroji k řešení současné situace.


Základní filozofií mé terapeutické praxe je má víra, že v každé obtíži je nějaké sdělení pro nás, že řešení, které používáme na překonávání potíže, ještě stále není to optimální a vnímaná potíž nás má stále ještě „ něčemu naučit“  či se nad něčím pozastavit a zamyslet . Klient často  pro své vyčerpání a únavu již není schopen ani s pomocí svého nejbližšího okolí nalézat uspokojivá východiska. Proto se  považuji spíše za průvodce  na vaší cestě k řešení. Ve své terapeutické praxi používám osvědčené postupy s vědomím vlastních hranic a proto někdy  doporučuji pro danou věc využít služeb jiných pracovišť.


Bez ohledu na to, jak jedinečná osobnost se skrývá v každém z nás, si myslím, že máme také všichni mnoho společného. Patříme do určité rodiny, do určitého společenství, kde platí jedinečná pravidla. Každý jsme se narodili z mámy a z  táty. Každá rodina má nějakou historii, nějaké informace, jak fungovat. Rodina je systém, který má vliv na to, jak se díváme na svět, jak cítíme, jak myslíme a jednáme. Ovlivňuje kvalitu našich vztahů, zdraví, života. Proto současnou nebo původní rodinu považuji za zdroj možných obtíží i řešení. Uznávám  spojitost mezi psychikou a tělem (psychosomatický pohled) a respektuji přirozený řád života.


Vždy respektuji Vaše rozhodnutí . Jen vy sami víte nebo cítíte, co je pro vás v danou situaci nejpřijatelnější. 


Ceník terapeutické praxe:

 Terapeutická praxe  Cena (Kč)
 Individuální konzultace max 60 min  600,-
 Studenti a ženy na mateřské dovolené  15 % sleva

 

Terapeutka
an image
Kontakt
Poradenství osobního rozvoje
 
Bc. Jana Molešová
 
Železná 20
460 01 Liberec
 
Husova 9
110 00 Praha 1
 
E: janamolesova@volny.cz

 
T: +420 608 703 467